100

KİŞİSEL İMAJ DANIŞMANLIĞI

PROFESYONEL YAŞAMDA KİŞİSEL İMAJ DENEYİMİ
Profesyonel yaşamda kişisel imaj eğitimleri konusunda Suna Kabadayı ile çalışmaktayız.

Profesyonel yaşamda imaj yönetimi programlarında 5N-1K yöntemiyle, imaj yönetiminin ne olduğunu, ne zaman, nerede ve nasıl olması gerektiğini, kim için ve neden gerekli olduğunu, katkılarını vurgulayarak sektörel ve hayattan örneklerle duyguları harekete geçirecek bir uslupla anlatmaktayız.

Programlarda eğitim, seminer veya Lunch & Learn uygulamalarıyla;
         ✓  Profesyonel imaj ve algı yönetimi
         ✓  Profesyonel yaşam koşullarında giyim ve gardrop yönetimi
         ✓  Serbest giyim kültürü
         ✓  Görüntü ve tavırda imaj hırsızları
         ✓  Profesyonel ve sosyal yaşam etiketi
         ✓  Uluslararası iş etiketi
         ✓  Etkili kişisel sunum ve sunum becerileri
         ✓  Kişisel markalaşma
konularını ele almaktayız.
Otel ve restoranların ihtiyaçları doğrultusunda kurum imajı ile profesyonel imajı bütünleştirip, Moda Tasarımcısı Gamze Saraçoğlu’nun hazırladığı tasarımlar ile hayata geçirmekteyiz.