100

İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI SİSTEM ALTYAPI STANDARTLARININ OLUŞTURULMASI
İnsan kaynakları sistemlerini şirketin vizyon ve misyonuna uygun olarak güncel, personel ihtiyaçlarını en maksimum düzeyde karşılayacak, kullanıcı odaklı olacak şekilde tasarlamaktayız.
Personel Özlük süreçleri konusunda prosedürlerin ve talimatların yazılması ve uygulanabilir hale gelmesi konusunda hizmetlerimiz bulunmaktadır. İnsan kaynakları organizasyon yapısına uygun olarak ücretlendirme ve kademelendirme sisteminin kurulması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarımız bulunmaktadır.

İŞE ALIM SÜRECİ DANIŞMANLIK HİZMETİ
İşletme tarafından belirtilen açıklar doğrultusunda işletme adına mülakatları yapmakta, olumlu olan adayların referanslarını kontrol etmekte ve işletme yöneticilerine kısa liste olarak sunmaktayız. Böylece işletme zaman ve iş gücü tasarrufunda bulunmaktadır.

İŞ TANIMLARININ VE POZİSYON PROFİLLERİNİN YAZILMASI
İşletmeler için organizasyon şemalarını hazırlamakta ve organizasyon şemaları doğrultusunda her pozisyon için iş tanımları oluşturmaktayız.

Ayrıca iş tanımları doğrultusunda pozisyona en uygun adayın özelliklerini tanımlayarak, pozisyon profillerini (yaş, tabiiyet, eğitim seviyesi, deneyim, genel özellikleri vb. nitelikler) hazırlamaktayız.


PERSONEL EL KİTABININ YAZILMASI
İşletmenin amacını, vizyonunu, misyonunu, ürün ve servise bakış açısını, personelinden beklentilerini, disiplin kurallarını, kişisel görünüm standartlarını ve çalışma koşullarını değerlendirerek tüm işletme personeline sunulabilecek bir el kitabı hazırlamaktayız.

OPERASYON STANDARTLARININ – SOP’LERİN YAZILMASI
İşletme içerisinde yapılan tüm görevleri detaylı bir şekilde yazarak, işletme standartları doğrultusunda tüm ekip tarafından aynı şekilde hizmet verilmesi için genel prosedürleri belirlemekte, gerekli olan dokümanları detaylandırmakta, formları matbuğ hale getirmekteyiz.