100

HOTRAIN

HOTRAIN İLE İLGİLİ
“Hotrain Otel ve Restoran Eğitimleri” olarak 2005 yılından bu yana yalnızca otellere, restoranlara ve ağırlama odaklı hizmet veren birimlere özel eğitimler vermekteyiz.

Amacımız, sektörün ihtiyaçlarına yönelik eğitimler vererek, otel ve restoranlara servis standartlarını yükseltmede, misafir memnuniyetini arttırmada ve misafir sadakatini sağlamada bir eğitim departmanı gibi hizmet vermektir.

Biz gerek genel bilgi, beceri ve davranış, gerek operasyonel bilgi ve beceri eğitimlerinde, sektör içerisinde akademik çalışmalarını yapmış, sektör deneyimi olan eğitmenlerle eğitimleri vermenin profesyonelliği arttırdığını düşünmekteyiz.

HOTRAIN İLE EĞİTİMLER
Günümüzde her işletme beş duyuya hitap ederek bir markanın misafirlerinde tarifsiz, kendi işletmelerine özgü bir his bırakarak, misafirlerinin harcadıkları süre ve bedeli “değer” olarak nitelendirdikleri toplam deneyim yaratmayı amaçlamaktadır.
Hotrain Otel ve Restoran Eğitimleri olarak bu odak noktasından yola çıkarak işletmelere özel ve o işletmenin standartları doğrultusunda tasarlanan yöneticilere ve giriş seviyesinde çalışan personele yönelik eğitimler vermekteyiz. Misafirlere değil her misafire dokunabilmek için gerekli olan yetkinlikleri geliştirmek ve eğitimlerle bir sektör profesyonelinin mesleğini geniş bir bakış açısına sahip, çözüm odaklı ve ön görülü yaklaşım ile taşımasını sağlamak için gerekli süreci yürütmekteyiz.

Eğitimlerimiz öncesinde hem standartları özümsemek, hem de işletmelerin günlük işleyişlerini tanımak için ön ziyaretler yapmaktayız.

Eğitimlerimiz sırasında da canlandırmalar, grup çalışmaları, örnek olaylar, oyunlar ile interaktif katılımı sağlayarak, katılımcıların yetkinliklerini bir üst seviyeye ulaştırmaktayız.

Her eğitim sonunda katılımcılara sunduğumuz değerlendirme raporlarını, eğitmenlerimizin raporlarını ve önerilerini işletmelere sunmaktayız.

İşletmelerin isteği üzerine aynı zamanda “Gizli Misafir Programı” uygulamakta ve performansı değerlendirmekteyiz.