100

A LA CARTE

OTELİNİZE ÖZEL
ORYANTASYON PROGRAMI
Otelinize yeni başlayan personelinize otelinizin stratejisini, sektördeki yerinizi ve kimliğinizi yansıtmanın yanı sıra bir personel olarak kendisinden beklentilerinizi paylaşmak için hazırlanacak olan size özel bir eğitimdir. Amaç, işe yeni başlayan personelin, misafirlerinize sunduğunuz ürün ve servisleri tanımasını sağlamak ve işe uyum sağlama sürecini kısaltmaktır.
SERVİS KÜLTÜRÜ
Her otelin bir kimliği vardır ve bu kimliği servisine yansıtır. Bu çalışma sizin süregelen servis yaklaşımınızın size özel bir servis kültürü oluşturularak, personelinize aktarılmasını amaçlamaktadır.
PROFESYONEL İMAJ EĞİTİMİ
İlk izlenimler, bir misafir için önemlidir. Bu görüşle yola çıkarak, kişisel görünüm standartlarınız doğrultusunda Profesyonel İmaj ve İletişim Danışmanı Suna Kabadayı’nın verdiği eğitimler ile üniformalı ve üniformasız personelinizin oteliniz içerisinde profesyonel görünüm standartlarını uygulanmasını sağlamaktır.
ETKİLİ TELEFON KULLANMA BECERİLERİ EĞİTİMİ
Otelde çalan her telefonun misafir deneyimindeki payı büyüktür. Amacımız, oteliniz içerisinde telefon cevaplama, başka dahili hatlara bağlama ve beklemeye alma, mesaj yazma ve konuşmayı sonlandırmada size özel standartların kullanılmasını sağlamak, telefonda rezervasyon almak ve telefon konuşmaları sırasında oluşan özel durumları etkili bir şekilde ele almaktır.

PERSONELİNİZE ÖZEL
MİSAFİR SERVİSİNDE YÜKSEK KALİTEYİ SUNMAK
İç ve dış misafir kavramını belirleyen, misafirlerin istek ve ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamayı ve mükemmel servis sunabilmek için gerekli olan tüm iletişim becerilerini kuvvetlendirmeyi hedefleyen bir eğitimdir.
MİSAFİR ŞİKAYETLERİNİ ELE ALMAK
Bu eğitim her şikayetin bir gelişim fırsatı olduğu ve şikayetleri sistemli bir şekilde ele alarak olumlu bir deneyime dönüştürme yöntemleri üzerine yapılandırılmıştır.
GIDA VE KİŞİSEL HİJYEN EĞİTİMLERİ
Gıda hijyeni ve kişisel hijyen konusunda restoran çalışanları için farklı çalışma alanları gözetilerek özel olarak hazırlanan, bu konuda bilinçlendiren ve alışkanlık kazandırmayı amaçlayan eğitimler verilmektedir.
ALGI VE MİSAFİRLERİN PSİKOLOJİSİNİ ANLAMAK EĞİTİMİ
Hizmet sırasında misafir algılarının şekillenmesine ve önemine değinen, algı farklılıklarını yaratan ve misafirlerin psikolojileri ile davranışlarını etkileyen faktörleri ele alan ve bu farklılıklara yönelik hizmet vermeye odaklanan bir eğitimdir.
ZAMAN YÖNETİMİ
Personele iş sırasında zaman kaybettiren, olumlu olmayan ve zorlayıcı olan faktörleri tanımlamak, bu faktörleri en az seviyeye indirmek ve iş sırasında verimi arttırmak için gerekli olan yöntemleri sunan bir eğitimdir.
SERVİSTE STRES YÖNETİMİ
Personelin stresini etkili bir şekilde yönetmelerini sağlayan; iş sırasında oluşan stres faktörlerini tanımlayan ve özel yaşam ile iş yaşamı içinde oluşan stresle başetme yöntemlerini, iş ve yaşam kalitesini arttırma yönünde kullanmaya yönlendiren bir eğitimdir.
DUYGUSAL ZEKA VE İLETİŞİM EĞİTİMİ
Duygusal zeka yetkinliklerini tanımlayan ve çalışanların misafirlerin farklı iletişim tarzlarına yönelik olarak duygusal zeka yetkinliklerini maksimumda kullanmalarını sağlayacak iletişim becerilerini geliştiren, takım içinde ve misafir servisinde duygusal zekayı etkin olarak kullanmalarını sağlayarak, bireysel performanslarını arttırmaya yönelik bir eğitimdir.
FARK YARATAN EKİP EĞİTİMİ
Bir misafirin otel içerisinde olumlu bir deneyime sahip olmasının bir ekip olarak çalışılmasına bağlı olduğu prensibinden yola çıkarak, sağlıklı bir iç iletişim için gerekli yetkinlikler geliştirilmektedir.

DEPARTMANLARINIZA ÖZEL
Dilerseniz, “Misafir Servisinde Yüksek Kaliteyi Sunmak” eğitimini departmanlara ayrı ayrı verebilir, her departmanın karşılaşabileceği özel durumları da kapsam içine alıp, çalışanlarınızın genel bilgi ve becerisini geliştirebilirsiniz.
Bu eğitimler;
         ✓  Resepsiyon Görevlisi – Genel Bilgi ve Beceri Eğitimi
         ✓  Bellboy – Genel Bilgi ve Beceri Eğitimi
         ✓  Santral Operatörü – Genel Bilgi ve Beceri Eğitimi
         ✓  Rezervasyon – Genel Bilgi ve Beceri Eğitimi
         ✓  Yiyecek ve İçecek Servis Personeli – Genel Bilgi ve Beceri Eğitimi
         ✓  Oda Servisi – Genel Bilgi ve Beceri Eğitimi
olarak departmanlarınıza özel olarak hazırlanmıştır.
Operasyonel ve yönetim becerileri açısından Yiyecek ve İçecek Departmanlarınıza da özel hazırlanan eğitimlerimiz bulunmaktadır.
ÖN BÜRO EKİBİNE ÖZEL SATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Rezervasyon sırasında veya rezervasyonsuz gelen misafirlere karşı satış tekniklerini en etkili şekilde kullanmak ve satış becerilerini bir üst seviyeye çıkartmak için gerekli olan yetkinlikler geliştirilmektedir.
A’DAN Z’YE OPERASYONEL SERVİS VE BAR EĞİTİMLERİ
Sektör deneyimi olan eğitmenlerle operasyonunuzda yiyecek servisi becerilerini geliştirme eğitimleri ile bar odaklı servis için gerekli olan tüm eğitimler verilmektedir.
YİYECEK VE İÇECEK SERVİS EKİBİNE ÖZEL SATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Servis sırasında satış tekniklerini en iyi şekilde kullanmak, satış yapmak için gerekli olan becerileri bir üst seviyeye çıkartmak, misafirlerin isteklerini keşfetmek ve o doğrultuda önerilerde bulunmak, misafirlerin önerilere itiraz etmesi halinde alternatif sunmak, misafirlerin memnuniyetini yemek süresince kontrol etmek ile ilgili konular aktarılmaktadır.
YÖNETİM BECERİLERİNDE YİYECEK VE İÇECEK SERVİSİ
Yöneticilerinizin liderlik, zaman yönetimi, motivasyon ve ekip oluşturma konularında yönetim becerilerini geliştirme amaçlı olarak verilen bir eğitimdir.

DAMAK ZEVKİNİZE ÖZEL
MUTFAK EĞİTİMLERİ
Katılımcıların aşçılık ve pastacılık bilgilerini yeni trendler ile buluşmakta, bilgi ve becerilerini yaratıcılıkla zenginleştirmeyi ve sunum standartlarını geliştirmeyi hedeflemektedir.
KAHVE EĞİTİMİ
Kahvenin tarihçesinden başlayarak, servisine kadar katılımcılara kahvenin karşı konulmaz tadına ulaşmaları için en can alıcı bilgi ve beceriler sunulmaktadır.
DÜNYA VE TÜRK ŞARAPLARI EĞİTİMİ
Dünya ve Türk şaraplarını tanımaya, menü ve şarap eşleşmesi yaparak, şarap ve servisi ile ilgili bilgi ve becerileri geliştirmeye odaklı bir eğitim verilmektedir.

YÖNETİCİLERİNİZE ÖZEL
İLETİŞİM BECERİLERİ
Otel içerisindeki her türlü iletişim yöntemini daha güçlendirmeyi, etkili sunum ve toplantı yönetimi becerilerini bir üst seviyeye taşımayı, problem çözme, çatışma yönetimi tekniklerini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.
SATIŞ EĞİTİMİ
Satış ekibinin profesyonel satış becerilerini arttırmasını sağlayarak, satış tekniklerini güçlendirmektedir.
EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ
Şef, Müdür ve tüm yöneticilere, beceri eğitimi ve genel eğitim vermeleri için gerekli olan profesyonel becerileri kazandırmaya odaklı olan bir eğitimdir.
ZAMAN YÖNETİMİ
Zamanı etkili bir şekilde yönetmeye; zaman kaybettiricileri tanımlayıp, en az seviyeye indirmeye ve iş sırasında verimi arttırmaya odaklı bir eğitimdir.
PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ
Yöneticilerinizin problem çözme tekniklerini kullanarak etkili karar vermelerini desteklemeyi ve bir profesyonel olarak çatışmaları en etkin biçimde yönetmelerini sağlayan bir eğitimdir.
KURUMİÇİ İLETİŞİM VE EKİP ÇALIŞMASI
Kurumiçi iletişimi güçlendirirken, ekip içerisinde kültürel farklılıklardan sinerji yaratmak için problem çözme tekniklerini sunan, çatışma yönetimini kapsayan ve ekip çalışmasının aşamalarında motivasyon sağlanmasında liderlerin rolü üzerinde gelişen bir eğitimdir.
MOTİVASYON TEKNİKLERİ
Motivasyon teorileri ile yola çıkarak misafir memnuniyetini sağlamada personelin rolü, personelin memnuniyetini arttırmaya yönelik motivasyon geliştirme yöntemleri ve memnun personelden memnun misafir yaratma konusunda liderlerin rolü üzerine odaklanılmaktadır.
STRES VE KRİZ YÖNETİMİ
Stres ve krizin nedenlerini tanımlayan, derinlemesine inceleyen bu eğitim, her iki durumu etkili bir şekilde yönetme üzerine yapılandırılmıştır.
KURUM KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ
Kurum Kültürünü oluşturmak için gerekli olan tüm bilgilerin, misyon, vizyon ve değerlerin tanımıyla birlikte kurum kültürü yapılandırmak için temel oluşturan bir eğitimdir.
TEMEL MÜLAKAT TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Temel mülakat tekniklerini detaylı bir şekilde incelemek ve bu konudaki liderlik yetkinliğini bir üst seviyeye çıkarmak hedeflenmektedir.
PERFORMANS DEĞERLENDİRME – GELİŞTİRME VE ÜCRETLENDİRME POLİTİKALARI
Çalışanların ürettikleri işin ve işe yönelik tutum, bilgi ve beceri düzeyinin objektif kriterlerle ölçülmesini, sonuçların değerlendirilmesini ve performansın sürekli iyileştirilmesi koşulu ile sürdürülebilir bir gelişim izlemesini amaçlayan bu eğitim, ücretlendirme politikalarının etkileri üzerinde durmaktadır.
ETKİN BİR YÖNETİCİ DİNLEYENDİR
Yöneticilere dinlemenin önemini anlatan ve etkin dinleme alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan bir eğitimdir.
ETKİLİ KOÇLUK BECERİLERİ
İşe yeni başlayan veya mevcut çalışanların performans ve kişisel gelişimlerini arttırmak için motivasyon, performans değerlendirme, eğitim verme gibi konularda gerekli yetkinlikleri kazandırmak, katılımcıları yetiştirmek ve yönlendirmeyi hedeflemektedir.
KURUM İÇERİSİNDE “BİZ” OLABİLMEK
Kurum içinde takım bilincinin oluşturulmasına ve aidiyet duygusunun arttırılmasına yönelik bir eğitimdir.
DEĞİŞİM YÖNETİMİ
Değişimi amaçlara uygun kullanabilmek, değişimde yaratıcılık, bağlılık, iletişim ve değişime direnci yönetmek üzerine bir eğitimdir.
ÖZEL LİDERLİK EĞİTİMİ
Tüm liderlik yetkinliklerini geliştirmeye odaklı liderlik becerileri karmasıdır.
* Eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgi almak için bize 0212-219 1918 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.